Midthordland lokallag
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Midthordland lokallag:

Lokallaget skal ivareta medlemmer fra Bjørnafjorden, Tysnes, Samnanger og Austevoll

Leder: Elin Skaatun (eska@os-ho.kommune.no) 56 57 59 81/958 72 456

Styremedlemmer: Eirik S. Skaatøy, Are S. Lygre og Nina M. Hauge

Tillitsvalgt etter hovedavtalen: Thomas Lorentzen-Styr

Forhandlere: Thomas Lorentzen-Styr og Line Marie Aarbakke