Hardanger/Voss lokallag
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Hardanger lokallag

Leiar: Lill Brekke, Jondal skule, tlf. 41 27 43 42

Nestleiar: Kari Ljones, Strandebarm skule, tlf. 48 03 00 68

Styremedlem: Marit Lingås, Vaksenopplæringa i Odda kommune

Styremedlem: Dagny Opedal, Kinsarvik skule, Ullensvang herad