Bergen lokallag
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Bergen lokallag:

Leder: Lill Presttun Hindenes, Lyshovden oppveksttun

Styremedlemmer: Hovedtillitsvalgt Guri Reikvam, Slåtthaug skole, sekretær Mette Mikkelsen, avdelingsleder Flaktveit skole, Anita Hinna 

Varamedlemmer: Bjørg Wangen, Pål Berg Halvorsen

Tillitsvalgt etter hovedavtalen: Guri Reikvam

Forhandlere: Lill Presttun Hindenes, Andre Van der Heide, Tore Lind