Lokallag Vestfold
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Lokallag:

Sandefjord kommune lokallag:

Leder (og forhandler):

Hans Gøran Bjørk , tlf 90937944  

 

Styremedlemmer

Kristin Flåtten , tlf 95788780  


Hege Schrøder-Nielsen , tlf 98818758 

Tønsberg lokallag:

Leder (og forhandler):

Ingebjørg Grinde , tlf 93447427

Astrid Knutsen , tlf 92217792


Lokallag for videregående opplæring:

Leder (Tillitsvalgt/forhandler)

Stig Sægrov , tlf 90500444  

Nestleder

Even Storbråten , tlf 46448970 

Styremedlemmer

Ellen Siren Stenbek  , tlf 90677405  

Ellen Maryann Rosenhave , tlf  93065903 

Linda Isolde Hiis , tlf 92609265  


Holmestrand kommune lokallag:

Leder (Tillitsvalgt og forhandler)

Janne Stranger , tlf 33064218  

Nestleder 
Frank Larsen , tlf 95238114 

Styremedlem
Inger Rønning , tlf  33090800 

 

Larvik kommune lokallag

Leder

Terje Berglie , tlf 98231404  

Sekretær/kasserer
Grethe T. Bergan , tlf 98231178 

Forhandler
Simen Aas Løwer , tlf  98231128 
Pensjonistlag:

Leder: Henrik Støldal