Lokallag Rogaland
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Lokallag:

Det finnes tre lokallag i fylket:

Jæren lokallag:

Leder: Trond Niemi (Gjesdal)

Styremedlemmer:
Time: Jone Siqveland
Hå: Johan Omland Klepp: Jan Harald Forsmo Rogaland fylkeskommune: Sølvi Jacobsen Waldeland


Nordfylket lokallag:

Leder: Magne Valen

Enhetsleder Breidablikk læringssenter, tlf.: 52 74 36 41


Stavanger og Sandnes lokallag:

Leder: Ingve Helgeland

Gosen skole, tlf 915 84 528
 

Kontaktperson i Stavanger:

Leder: Anita Legland

Rektor Tjensvoll skole
tlf: 51 83 91 00