Aktiviteter
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Skolelederforbundet i Rogaland

Inviterer til skolelederkonferansen på Sola
8. - 9. februar 2018

Sola Strandhotel

Målgruppen er skoleledere og andre interesserte.

Temaer: 

Erlend Dehlin, førsteamanuensis
• Ledelse i et organisasjonsperspektiv
Lars Arild Myhr, senterleder og høgskolelektor
• Skoleledelse
Jan Merok Paulsen IMTEC, HiOA, førsteamanuensis
• Ledelse i mellomlederrollen
Morten Øgård, professor, UiA
• Ledelse i et systemperspektiv

Sett av datoene - mer informasjon kommer!