Lokallag Møreaksen - Ytre Romsdal
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Lokallag "Møreaksen" - Ytre Romsdal:

Lokallaget "Møreaksen" - Ytre Romsdal er eit lokallag for medlemmene i Aukra, Midsund, Fræna og Eide. Det vart stifta i mars 2017. Heidi Falkhytten er valt som leiar av lokallaget. 

Oppgåvene til lokallaget er hovudsakleg lokale lønnsforhandlingar, delta aktivt som tillitsvalde opp mot arbeidsgjevar, arrangere kurs og sosiale samankomer for medlemme og å bistå medlemmer som treng støtte i krevjande situasjonar.


Kontakt med lokallaget:

Heidi Falkhytten, Leiar, HTV i Aukra: heidi.falkhytten@aukra.kommune.no


Tillitsvalde etter Hovudavtalen i dei ulike kommunene:

Aukra: Heidi Falkhytten heidi.falkhytten@aukra.kommune.no
Fræna: Elisabeth Langeland elisabeth.langeland@frana.kommune.no
Midsund: Åshild Melkeraaen aashild.melkeraaen@midsund.kommune.no
Eide: Olav Tornes olav.tornes@eide.kommune.no