Lokallag Indre Sunnmøre
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Lokallag Indre Sunnmøre:

Lokallaget for Indre Sunnmøre vart oppretta hausten 2016.
Lokallaget omfattar medlemmene i kommunene Sykkylven, Stranda, Norddal, Stordal

Styret i lokallaget er:
Randi Løseth Aasen (Sykkylven Ungdomsskule), leiar
Erlend Eide, (Sykkylven Kulturskule) nestleiar
Steinar Klokk, (Vikedalen Barnehage) sekretær  

Oppgåvene til lokallaget er hovudsakleg lokale lønnsforhandlingar, delta aktivt som tillitsvalde opp mot arbeidsgjevar, arrangere kurs og sosiale samankomer for medlemme og å bistå medlemmer som treng støtte i krevjande situasjonar.

Kontakt lokallaget på randi.loseth@sykkylven.kommune.no

Tillitsvalde etter hovudavtalen i kommunene:
Sykkylven: Randi Løseth Aasen randi.loseth@sykkylven.kommune.no
Stranda: Trond Otto Berg trondotto.skuleleiar@gmail.com
Norddal: Ingen medlem
Stordal: Ingen tillitsvalde