Lokallag Ålesund m/omland
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Lokallag Ålesund m/omland:

Lokallaget for Ålesund m/omland vart oppretta under eit møte på Scandic Parken 17.november 2016.
Lokallaget omfattar medlemmene i kommunene Ålesund, Sula, Giske, Skodje, Haram og Ørskog.

Styret i lokallaget er:
Leder : Hildegunn Pedersen, Sula Ungdomsskole
Nestleder: Vidar Aakre, Skarbøvik Ungdomsskole
Kasserer : Kenneth G. Skårn, Blindheim barneskole
Sekretær : Britt Leira Heimdal, Hatlane skole ( Svein Homb overlapper våren 2017)
Styremedlem : Stig Johansen, Spjelkavik barneskole 

Oppgåvene til lokallaget er hovudsakleg lokale lønnsforhandlingar, delta aktivt som tillitsvalde opp mot arbeidsgjevar, arrangere kurs og sosiale samankomer for medlemme og å bistå medlemmer som treng støtte i krevjande situasjonar.

Kontakt lokallaget på Hildegunn.Pedersen@sula.kommune.no

Tillitsvalde etter Hovudavtalen:
Ålesund: Stig Johansen stig.johansen@alesund.kommune.no
Sula: Hildegunn Pedersen hilegunn.pedersen@sula.kommune.no
Skodje: Ingen
Haram: Ingen
Ørskog: Gaute Aamlid gaute.aamlid@orskog.kommune.no