Hardanger/Voss lokallag
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Hardanger/Voss lokallag

Leiar: Nina Førde, Odda barneskole, Odda kommune

Nestleiar: Marit Lingås, Vaksenopplæringa i Odda kommune

Styremedlem: Lill Brekke, Jondal skule, Jondal kommune

Styremedlem: Dagny Opedal, Kinsarvik skule, Ullensvang herad