Lokallag Hedmark
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Lokallag:

Skolelederforbundet Hedmark 

Nord-Østerdal lokallag

Nord-Østerdal lokallag omfatter de 6 Nord-Østerdalkommunene – Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Rendalen og Folldal. Stor-Elvdal og Engerdal inviteres til å være med i vårt lokallag.

Leder: Erik Vangen Jordet
Alvdal ungdomsskole - valgt for 2 år

Styremedlemmer:
Marte G. Vingelen, Fåset skole og barnehage

Hanne Harsjøen, Nord-Østerdal vgs

Hedemarken lokallag

Interimsstyre er konstituert med følgende representanter:
• Leder: Ronald Ellingsen, Stange videregående skole. E-post: ronald.ellingsen@hedmark.org
• Nestleder: Kjersti Levernes Lund, Hamar katedralskole. E-post: kjersti.levernes.lund@hedmark.org

• Styremedlem: Magnus Høye, Jønsberg videregående skole E-post: magnus.hoye@hedmark.org
• Vararepresentant: Tor Syversen, Storhamar videregående skole. E-post: tor.Syversen@hedmark.org

Sør-regionen lokallag

Sør regionen lokallag omfatter alle medlemmer i Sørfylket, (Kongsvinger med omkringliggende kommuner).

Interimsstyre er konstituert med følgende representanter:

Leder: Hilde Marianne Bratli, HTV og FTV og Avdelingsleder v/Skarnes vgs, epost: hilde.Bratli@hedmark.org 
Styremedlemmer:
Kristin Østbye Jahr, Rektor v/ Korsmo Skole, Sør Odal kommune, epost: kristin.jahr@sor-odal.kommune.no
Tommy Seigerud, Rektor v/Langeland skole, Kongsvinger kommune, epost: tommy.seigerud@kongsvinger.kommune.no