Lokallag Buskerud
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Lokallag:

Drammen lokallag

Leder: Cathrine Wessmann

Nestleder Lars Christian Gjøsæther Styremedlem Inger Gjønnes Styremedlem og seniorkonsulent Anne Sofie Portaas.


Øvre Eiker lokallag

Medlem Kari Skjenald (1 år igjen)

Medlem Hilde Brandsdal (1 år igjen)

Medlem Anne Synnøve Strand (valgt for 2 år)
Medlem: Hege Buxrud (valgt for 2 år)
Varamedl: Siw Stensland (1 år igjen)

Styret konstituerer seg selv.

Nedre Eiker

Leder: Thore Ryghseter

Røyken lokallag

Leder: Trude Bøe Eriksen

Nestleder: Svein Erik Berg Styremedlemmer: MortenHomme, AnitaEngebretsen


Kongsberg

Leder: Monica Reitan, Jondalen skole

Styremedlem: Anne Eline Omholdt, KVS

Sekretær: Kjersti Kristoffersen Dirdal, Madsebakken skole

 

Lier

Leder: Per Christian Hoem