Lokallag Buskerud
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Lokallag:

Drammen lokallag

Leder: Cathrine Wessmann

Nestleder Lars Christian Gjøsæther Styremedlem Inger Gjønnes Styremedlem og seniorkonsulent Anne Sofie Portaas.


Øvre Eiker lokallag

Leder: Sigbjørn Nedremyr 

Ormåsen skole og oppvekstsenter.
Nestleder: Kjølv Eidhammer


Medlemmer: 

Linda B. Wagelid, Darbu skole
Unni Eriksen, Hokksund barneskole

Nedre Eiker

Leder: Thore Ryghseter

Røyken lokallag

Leder: Trude Bøe Eriksen

Nestleder: Svein Erik Berg Styremedlemmer: MortenHomme, AnitaEngebretsen


Kongsberg

Leder: Ola Øvergaard

 

Lier

Leder: Per Christian Hoem