Lokallag Akershus
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Lokallag:

Bærum lokallag

Leder: Hans Christian Ruud, Bekkestua barneskole

Styremedlem:

Nina L. Elvebakk, avdelingsleder Jar skole

Gunvor Alderslyst, rektor Gjettum skole

Anne-Marie Waag, rektor Hosle skole

 

Oppegård lokallag

Leder: Anne Britt Kalleberg, rektor Flåtestad skole
Sekretær: Brit Nora Følgesvold, SFO-leder Vassbonn skole
Styremedlem: Bjørn Paulsbo, spesialrådgiver Regnskap
Styremedlem: Anita Godager, fung. inspektør Østli skole Styremedlem: Wenche Vabro, fung. rektor Østli skole


Øvre Romerike lokallag

Lokallaget omfatter kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal og Nes
Leder Nina Helene Solem
Nestleder Svein Grøndahl
Sekretær Lise Nyeggen Hjemberg
Varamedlem Steinar Morten

Asker lokallag

Leder: Henrik Fridorf

Nestleder: Birgitte Vedeler

Kasserer: Thomas Bodholt

Styremedlem: Tina Bjørnstad Engum og Torunn Skard Almaas

 

Nesodden lokallag

Leder: Ingrid Hamnes

Nestleder: Barbro Helgesen

Kasserer: Hanne Sigurdsson