Lokallag Akershus
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Lokallag:

Bærum lokallag

Leder: Hans Christian Ruud, Bekkestua barneskole

Styremedlem:

Nina L. Elvebakk, avdelingsleder Jar skole

Gunvor Alderslyst, rektor Gjettum skole

Anne-Marie Waag, rektor Hosle skole

 

Oppegård lokallag

Leder: Anne Britt Kalleberg, rektor Flåtestad skole
Sekretær: Brit Nora Følgesvold, SFO-leder Vassbonn skole
Styremedlem: Bjørn Paulsbo, spesialrådgiver Regnskap
Styremedlem: Anita Godager, fung. inspektør Østli skole Styremedlem: Wenche Vabro, fung. rektor Østli skole


Øvre Romerike lokallag

Lokallaget omfatter kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal og Nes
Leder: Karen Marie Løberg, Vesong Ungdomsskole
Nestleder og sekretær: Ann-Hegge Bø Ringnes
Kasserer: Wenche Lukerstuen Briås

Asker lokallag

Leder: Henrik Fridorf

Nestleder: Birgitte Vedeler

Kasserer: Thomas Bodholt

Styremedlem: Tina Bjørnstad Engum og Torunn Skard Almaas

 

Nesodden lokallag

Leder: Ingrid Hamnes

Nestleder: Barbro Helgesen

Kasserer: Hanne Sigurdsson