Yrkesskadeforsikring og koronasmitte
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Yrkesskadeforsikring og koronasmitte

Regjeringen har endret yrkesskadereglene i folketrygden, slik at særlig helsepersonell, men også andre yrkesgrupper som smittes av koronaviruset på jobb, sikres gode økonomiske rettigheter. Reglene gjelder fra 1. mars 2020.

Skolelederforbundet mener på denne bakgrunn at ansatte i barnehage og skole vil ha rett til yrkesskadeerstatning ved smitte og eventuelle senskader av covid-19 (koronavirus). For at man skal få rett til yrkesskadeforsikring må følgende vilkår være oppfylt:

  • Smitten må ha skjedd på arbeid i arbeidstiden på arbeidsplassen.
  • Det må være årsakssammenheng mellom smitten arbeidstaker er blitt utsatt for på jobb og etterfølgende alvorlig sykdom.
  • Dokumentasjon er nødvendig.
  • Arbeidsgiver må melde yrkesskaden.

Her kan du lese mer om reglene for yrkesskadeerstatning av koronasmitte