YS og Gjensidige med ny avtale
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

 Avtalen trår i kraft 1. januar 2019, har en varighet på seks år og utgjør 1,4 milliarder kroner i årlige forsikringsbetalinger.

- Våre medlemmer skal ha det beste bank- og forsikringstilbudet. Vi har hatt en omfattende prosess med ulike leverandører, og kommet frem til at Gjensidige har den beste pakken for oss. Nå ser vi frem til å ta fatt på en ny avtaleperiode, med enda bedre betingelser for medlemmene våre, sier Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS.

- Vi er veldig stolte og glade for at YS viser oss denne tilliten, og ser frem til videre godt samarbeid. Vi skal sammen med YS utvikle tilbudet videre, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige.

Han viser til at det skal investeres i nye, digitale betjeningsløsninger sammen med YS, som skal forenkle medlemsopplevelsen.

 - YS og vi vil sammen legge til rette for utvikling av morgendagens produkt- og tjenestetilbud til medlemmene, sier Baastad.