Vil bygge sterkere bro mellom utdanning og praksis
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Vil bygge sterkere bro mellom utdanning og praksis

Det utdanningspolitiske toppmøtet for 2018 tok for seg behovet for brobygging mellom høyere utdanning og praksisfeltet, særlig knyttet til tidlig innsats. 

Hvordan kan forskning og høyere utdanning samarbeide enda bedre med skoler og barnehager om tidlig innsats? Dette var hovedtemaet på årets utdanningspolitiske toppmøte. 

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø var sammen vertskap for årets konferanse. Rundt 70 ledere fra ulike deler av sektoren – forskning, universiteter og høyskoler, etater, representanter for organisasjoner, barnehager og skoler var tilstede på toppmøtet.

- Relevante praksisperioder

 - Vi mener at forskningen og praksisfeltet må samarbeide enda tettere for å sørge for at overgangene mellom utdanning og praksis blir bedre. Praksisperioden må være et relevant og godt utgangspunkt for de nye lærernes arbeid. Spesielt gjelder dette tidlig innsats, sier forbundsleder Stig Johannessen. 

Et viktig element i diskusjonen var involvering av skolene i utdanningsinstitusjonenes arbeid. 

- Jeg mener at skolene bør kobles inn på et så tidlig tidspunkt at vi kan gi innspill til vinkling av nye forskningsprosjekter og bidra til utforming av innholdet i lærerutdanningene, sier Johannessen. 

Nyttige masteroppgaver

På møtet ble det presentert gode eksempler fra Universitetet i Tromsø, som har innført både rektorforum og et såkalt mastertorg. På disse arenaene er det lagt opp til at studentene kan møte skolene for å fange opp og diskutere mulige tema for masteroppgaver som kan komme skolene konkret til nytte. 

- For å lykkes med denne brobyggingen er man avhengig av at rektor med sitt personale brukes til mer enn å være tilretteleggere av praksisperioder. Rektor og skolen må inviteres til å være med på å utvikle innholdet i utdanningene, sier Johannessen.

 Her kan du lese mer om det som ble diskutert på det utdanningspolitiske toppmøtet.