Vi styrker samarbeidet med YS om å fronte ledelse
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Vi styrker samarbeidet med YS om å fronte ledelse

Ledelsen i YS, ved nestleder Hans Erik Skjæggerud, møtte i dag vår forbundsleder, Stig Johannesen, og vår administrative leder, Mette Sæthre. Samarbeid omkring ledelsespolitikk var samtaleemne.

I møtet ble Skolelederforbundets satsingsområder presentert, og det ble en diskusjon omkring hvilke utfordringer YS-forbundene bør løse sammen. To viktige tema som ble drøftet var blant annet økt digitalisering i organisasjonene og  YS´ satsing på å skape mer samarbeid og utvikling på tvers av forbundene. Samtalene var positive og Skolelederforbundet ser frem til et enda tettere samarbeid med YS.

- Vi er fornøyd med at vår hovedorganisasjon YS nå setter et sterkere trykk på ledelse. Å øke bevisstheten i samfunnet omkring god ledelse, er viktig for Skolelederforbundet. Vi ser frem til å sette dagsordenen i samarbeid med YS, uttalte forbundsleder Stig Johannessen i møtet med Hans Erik Skjæggerud, nestleder i YS.