Vi lanserer en mengde nye juss-kurs
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Vi lanserer en mengde nye juss-kurs

Er du leder og trenger juridisk påfyll? Ditt fylkes- eller lokallag kan bestille juridiske kurs innen temaer som omstilling, varslingssaker, god saksbehandling og 9A-saker.Kursholdere er våre jurister Hilde Pettersen og Marie Grønvik. Les kursbeskrivelsene her. 

Behandling av elevsaker

Kunne du tenke deg mer kontroll på enkeltvedtak, taushetsplikt og meldeplikt? Meld deg på vårt kurs i håndtering av elevsaker.  Kursholder og kontaktperson er jurist Hilde Pettersen i Skolelederforbundet. Hun har tidligere blant annet jobbet i Udir.

Omstilling/nedbemanning

Kurset gir en innføring i reglene som gjelder ved omstilling og nedbemanning, med fokus på reglene i arbeidsmiljøloven og aktuelle bestemmelser i Hovedtariffavtalen i KS-området. Kurset er relevant både for tillitsvalgte og ledere. 

God saksbehandling etter forvaltningsloven 

Som leder i offentlig sektor er det viktig med god og korrekt saksbehandling. Dette kurset gir en innføring i forvaltningslovens saksbehandlingsregler og sentrale forvaltningsrettslige prinsipper. 

Opplæringsloven

Kurset tar for seg sentrale bestemmelser i opplæringsloven og ser på foreslåtte endinger i loven etter opplæringslovutvalgets forslag. 

Saker etter kapittel 9 A

Kurset tar for seg bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9A, med et særlig fokus på hvordan man som skoleleder skal håndheve aktivitetsplikten. 

Varslingssaker

I dette kurset gjennomgås arbeidsmiljølovens regler om varsling. Det gis blant annet en innføring i lovens definisjon av varsel, hvilke forhold man kan varsle om, hvordan man varsler, samt reglene for behandling av varslingssaker. Du vil få nyttige tips og innspill til hvordan du som leder skal håndtere en varslingssak, men også hvordan du som ansatt kan varsle, eller hvilke rettigheter du har dersom du opplever å bli varslet på. 

Merk! Alle juss-kursene holdes på bestilling av våre jurister som fysiske kurs. Kontakt din fylkes- eller lokallagsleder for å melde interesse for et av kursene. Finn din fylkes- eller lokallagsleder her: