Vi arrangerer lederkonferanse perfekt for barnehagestyrere
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Vi arrangerer lederkonferanse perfekt for barnehagestyrere

Den 8. og 9. mai 2019 arranger Skolelederforbundet lederkonferansen #viktigsteleder2019. Konferansen inneholder flere parallellsesjoner direkte myntet på barnehagestyrere! Disse er:

 

  • «Styrers handlingsrom for pedagogisk ledelse» ved førstelektor Ann K. Larsen
  • «Styrerblikk på foreldreundersøkelser» ved førstelektor Mette Vaagan Slåtten
  • «Utvikling av barnehagelærerne som profesjon» ved professor Kjetil Bjørnhaug

 

Les mer og meld deg på konferansen her:

https://www.skolelederforbundet.no/viktigsteleder2019

Merk! Medlemmer kan søke på stipend for å dekke deltakeravgiften. Søknader sendes til administrativ leder Mette Sæthre på msa@skolelederforbundet.no

Skolelederforbundet ser på opplæringssektoren som et sammenhengende løp, der god ledelse på alle nivåer er avgjørende. Visste du at vi har flere medlemmer som er styrere i barnehage? 

Ledelse høyest på dagsordenen

Skolelederforbundet organiserer alle typer ledere i oppvekst- og opplæringssektoren, fra barnehagestyrere til rektorer i videregående skole. Den største forskjellen på Skolelederforbundet og andre fagforeninger innen oppvekst og opplæring er vår høye prioritering av arbeidet med å bedre vilkårene for både ledelse, og for den enkelte leder i sektoren.

Et trygt arbeidsforhold

I bunn og grunn er Skolelederforbundet en fagforening som jobber for å sikre sine medlemmer gode lønns og arbeidsvilkår, og bistå dem i vanskelige saker. Å ha trygghet i sitt arbeidsforhold er kanskje særlig viktig for deg som er barnehageleder i privat sektor, som av mange betraktes som mer omskiftelig enn offentlig sektor?

Best på lederkurs?

I tillegg til å ivareta dine lønns- og arbeidsvilkår tilbyr Skolelederforbundet en lang rekke av nyttige fagkurs i ledelse. Disse kursene er like relevante uansett hvilket nivå i oppvekst- og oppvekstsektoren man tilhører. Blant temaene er styringsrett, mobbeparagrafen, juss, konflikthåndtering, omdømmebygging og effektiv tidsbruk.

Nysgjerrig på oss?

Les mer om medlemskap her:https://www.skolelederforbundet.no/viktigsteleder