Veilederen for smittevern i barnehagen må bli enda tydeligere
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Veilederen for smittevern i barnehagen må bli enda tydeligere

Vi har nettopp levert våre innspill til veilederen om smittevern i barnehage som Utdanningsdirektoratet har hatt ute på høring, og ser en rekke utfordringer.

Publisert: 14.04.2020

Barnehagestyrerne blir nå pålagt et enormt samfunnsansvar. For å kunne lede an i smittevernsarbeidet er det viktig at barnehagestyrere og ansatte kan følge en veileder som skaper tillit hos ansatte og foreldre til at barnehagene kan gi et forsvarlig og trygt tilbud. Vi har nettopp levert våre innspill til veilederen som Utdanningsdirektoratet har hatt ute på høring, og ser en rekke utfordringer. 

Siden smittevernsarbeidet skal baseres på tillit, gis styrere ingen reell mulighet til å kontrollere om barn, ansatte eller foreldre faktisk er smittebærere. Hvor langt skal barnehagens ansvar for smittespredning da gå? Hva får den enkelte styrer myndighet til i tilfeller av mistanke om smitte?

Veilederen må også presisere foreldrenes ansvar for å forhindre smitte på en enda sterkere måte. Flere avklaringer omkring bemanning, gruppestørrelser og ivaretagelse av de ansatte trengs også.

Her kan du lese hele høringssvaret vår til smittevernsveileder for barnehagen