Veileder for samarbeid mellom skole og barnevern
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Bufdir har i samarbeid med Udir utarbeidet en veileder for samarbeid mellom skole og barnevern. Denne er et nyttig verktøy både for skolene og barnevernet. Veilederen er nettopp oppdatert.

Du finner veilederen her.