Uaktuelt med svekket kjøpekraft for våre Oslo-medlemmer
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Uaktuelt med svekket kjøpekraft for våre Oslo-medlemmer

30. april gikk Skolelederforbundet sammen med resten av YS Oslo til brudd i mellomoppgjøret. Mellomoppgjøret har direkte virkning for våre medlemmer i Oslo.

- Tilbudet fra Oslo kommune var rett og slett for dårlig til at vi kunne akseptere det. Vårt krav er at våre medlemmer skal ha reallønnsvekst.

- Sett i lys av den ekstraordinære arbeidsbelastningen mange av våre medlemmer har hatt de siste fjorten månedene, og den kompleksiteten som preger lederstillingene, så fortjener de en lønn som gjenspeiler dette ansvaret, sier forbundsleder Stig Johannessen.