Tredje utkast om kjerneelementer
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

 

Her er lenke  til filmene som viser hva som er de viktigste endringene i fagene, lenke til verktøyet der en kan legge inn innspillene og andre ressurser knyttet til fagfornyelsen.

Dette er lenken til siden.