Toppmøte om kompetansereformen "Lære hele livet"
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Toppmøte om kompetansereformen "Lære hele livet"

Regjeringen inviterer partene til å diskutere kompetanseutfordringer i arbeidslivet. Hva slags kompetanse trenger vi i fremtiden? Hvordan unngå at arbeidstakere går ut på dato? – Arbeidstakere uten gode grunnleggende ferdigheter står i fare i et arbeidsliv i endring, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Kilde: Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

Statsministeren inviterte til toppmøte sammen med kunnskaps- og integreringsministeren, kommunal- og moderniseringsministeren og arbeids- og sosialministeren. Hensikt: Å diskutere kompetanseutfordringer i norsk arbeidsliv, og få innspill til den nye Lære hele livet-reformen. 

– Arbeidslivet vil i fremtiden stille oss overfor nye utfordringer. Noen må omskolere seg helt mens andre må lære seg å ta i bruk ny teknologi. Målet vårt er et arbeidsliv for alle, der veien til ny kompetanse og omskolering er kort, sier statsminister Erna Solberg.

Sammen med kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie inviterer hun arbeidstakere, arbeidsgivere, studenter og utdanningsinstitusjoner til innspillsmøte om regjeringens kompetansereform "Lære hele livet" i Bergen 23. oktober.

- Grunnleggende ferdigheter avgjørende

 - I NOU 2018: 2 Fremtidige kompetansebehov beskrives kompetanser vi trenger i fremtidens arbeidsliv. Kjernen er at alle i Norge må tilegne seg gode grunnleggende ferdigheter for å håndtere egne liv og for å kunne fungere som gode samfunnsborgere. Det blir stadig tydeligere at de som ikke har disse grunnleggende ferdigheter på plass risikerer å falle ut av et arbeidsliv i endring, sier forbundsleder Stig Johannessen. 

Forbundslederen fremhever at det i NOU-en hevdes at mange av dagens jobber vil endres kraftig eller forsvinne helt. 

- Kompetanseutvikling blir derfor også viktig for de av oss som allerede er inne i arbeidslivet, presiserer Johannessen. 

- Teknologi må ikke skyve folk ut

 80 spesielt inviterte deltakerne skal gi sine innspill til hvordan Norge skal ha den kompetansen arbeidslivet trenger i dag og i fremtiden, og hvordan vi kan sørge for at ingen går ut på dato. Seks ulike innledere vil orientere om kompetanseutfordringer i sine respektive sektorer, før deltakerne vil delta i rundbordsdiskusjoner med statsministeren og statsrådene på hver sine bord.

– Vi må unngå at teknologisk utvikling skyver flere ut av jobb. Det er viktig for den økonomiske og sosiale bærekraften i samfunnet vårt at vi ikke skaper et større utenforskap. Vi må sørge for at de som allerede står i jobb, får en riktig etter- og videreutdanning som gjør at de kan stå i jobbene sine også om 10, 20 og 30 år, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Ny kompetansemelding i emning

Våren 2020 legger regjeringen frem en ny melding til stortinget om kompetanse. Kunnskaps- og integreringsminister Sanner har i løpet av høsten reist landet rundt for å samle innspill.

I NHOs kompetansebarometer oppgir 6 av 10 bedrifter at de har et udekket kompetansebehov. 4 av 10 rapporterer at de har tapt markedsandeler på grunn av kompetanseunderskudd i egen bedrift. Samtidig er andelen som tar videreutdanning lavere i dag, enn for ti år siden. Det er særlig andelen høyt utdannede som tar videreutdanning som går ned.

– Kompetansereformen skal bidra til å styrke kompetansen til de som er i arbeidslivet. Regjeringen har også andre viktige initiativ som vil bidra til at flere skal komme i jobb og kan stå lenger i arbeid, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.