Styrere og skoleledere står overfor en krevende oppgave
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Styrere og skoleledere står overfor en krevende oppgave

Nå står kommuner, skoleledere og barnehagestyrere overfor en betydelig utfordring! Skolelederforbundet har en sterk forventning til at smitteverns-veilederne som nå utarbeides blir svært tydelige og presise. 

 

Publisert: 14.04.2020 kl. 12.00

 

Det må ikke bli opp til hver enkelt skoleleder eller barnehagestyrer å avgjøre hvordan smittevern skal praktiseres i forbindelse med åpningen. I dag leverte vi vår uttalelse til en høring om endringer i midlertidige forskrifter om barnehage og grunnopplæring med hjemmel i koronaloven.

I uttalelsen skriver forbundsleder Stig Johannessen at den «gradvise åpningen» av samfunnet pålegger barnehage og skole et oppdrag og et ansvar som de i utgangspunktet mangler forutsetninger for å ivareta. Kombinasjonen av smittevernkrav og tilpasninger for å oppfylle disse vil være svært krevende for kommuner, barnehagestyrere og skoleledere.

- Det er mange vurderinger som flyttes nedover i beslutningskjeden og som følge av smittevernreglene vil bli svært ressurskrevende, tilføyer forbundslederen. 

Her kan du lese høringsbrevet fra Kunnskapsdepartementet

Her kan du lese Skolelederforbundets høringsuttalelse