Streik blant våre medlemmer i Oslo avverget
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Streik blant våre medlemmer i Oslo avverget

Også i Oslo kommune er det nå enighet i årets tariffoppgjør. Rammen for lønnsoppgjøret i år blir 2,8 prosent, det samme som i KS-oppgjøret.

- Våre barn og unge fortjener dyktige skoleledere som utvikler skolene til det beste for elevenes faglige og sosiale utvikling. Rekruttering til disse jobbene har vært en utfordring, og med dette oppgjøret får også våre medlemmer i Oslo oppleve et resultat som gir reallønnsvekst i år, sier forbundsleder Stig Johannessen.

 

 

– Vi er glad for at vi klarte å finne en løsning og dermed unngår streik, sier forhandlingsleder i YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad. 

Løsningen på 2,8 prosent sikrer medlemmenes kjøpekraft. 

– Rammen er høyere enn for frontfaget. Dermed tar vi også igjen noe av etterslepet fra fjorårets oppgjør, sier Bjørnstad.  

Unio har gått til brudd i forhandlingene med Oslo kommune.