Streik blant våre medlemmer avverget
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Streik blant våre medlemmer avverget

- Vi er glade for at vi har kommet frem til et resultat i årets tariffoppgjør som ikke svekker kjøpekraften til våre medlemmer, sier forbundsleder Stig Johannessen

Etter flere timers megling på overtid kom Skolelederforbundets hovedsammenslutning YS i dag til enighet med KS om et resultat for årets lønnsoppgjør. Rammen for lønnsoppgjøret i år blir 2,8 prosent. 

- Våre barn og unge fortjener dyktige skoleledere som utvikler skolene til det beste for elevenes faglige og sosiale utvikling. Rekruttering til disse jobbene har vært en utfordring, og med dette oppgjøret får vår viktige yrkesgruppe i alle fall oppleve et resultat som gir reallønnsvekst i år, sier Johannessen.

Forbundslederen sier at selv om resultatet ikke nødvendigvis gir et stort løft for alle, så er dette et signal om at lederne også må få en forsvarlig lønnsutvikling. 

- Det vil fortsatt være viktig å fokusere på at det skal være en sammenheng mellom lønn og det komplekse ansvaret som våre medlemmer har. Lønn er et viktig virkemiddel for å bidra til at skolene får nødvendig tilgang på gode ledere også i fremtiden, sier forbundslederen. 

LO, Akademikerne og YS kom til enighet med KS, mens UNIO ikke har kommet til enighet.