Støtter opp om viktig nettressurs mot mobbing
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Støtter opp om viktig nettressurs mot mobbing

- Skolelederforbundet er enig i at arbeidet for et godt skole- og barnehagemiljø må styrkes. I denne forbindelse har vi stor tro på en nettressurs om egnede tiltak i skolemiljøsaker som Utdanningsdirektoratet har utarbeidet, uttaler forbundsleder Stig Johannessen. 

Veilederen er nå oversendt Kunnskapsdepartementet for godkjenning. Skolelederforbundet har bidratt med innspill til Udir gjennom Partnerskap mot mobbing.

Innholdet i nettressursen

Innholdet i nettressursen skal «i tillegg til å være forskningsbasert, være så konkret som mulig». Da det ikke finnes omfattende forskning på konkrete, detaljerte tiltak har Udir valgt å løfte fram noen sentrale tiltaksområder som er forskningsbaserte: ledelse, relasjoner, fellesskap og hjem-skole samarbeid. Under hvert av disse tiltaksområdene finner brukerne forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap om hva som kan være egnede tiltak i skolemiljøsaker.

- En forutsetning for å finne ut hva som er egnede tiltak, er gode undersøkelser og analyser. Udir har derfor gjort klokt i å framheve betydningen av undersøkelser, og lagt støtte til skolenes undersøkelser og analyser i nettressursen, sier Johannessen.

Skolene finner også støtte til elevens beste vurderinger, oppfølging av elever med særskilt sårbarhet og elever som har vært utsatt for mobbing. Nettressursen inneholder i tillegg veiledning og mal for aktivitetsplan.

Utvikling av nettressursen

En ekspertgruppe har bidratt med fagstoff og faglig kvalitetssikring av nettressursen. Utdanningsdirektoratet har i tillegg fått innspill fra ledere og ansatte i skoler og kommuner, mobbeombudene, Barneombudet, elever, foreldre, representanter fra fylkesmennene, Partnerskap mot mobbing og andre med erfaring og kompetanse i elevenes psykososiale miljø.