Støtte til høringer
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Støtte til høringer

I forbindelse med høringene på de nye læreplanene har Udir lagt ut informasjon og ressurser som forenkler arbeidet med å svare på høringene.

Teksten under er hentet fra Udir:

Forslag til nye læreplaner for grunnskolen og gjennomgående fag i videregående er på høring. Vi har publisert flere filmer som skal støtte dere i arbeidet med å svare på høringen.  

I filmene svarer vi på spørsmål vi har fått inn om læreplanene i norsk, kroppsøving, samfunnsfag og historie. Vi har også filmet en samtale om teknologi, programmering og algoritmisk tenkning, på tvers av fag. Filmer til støtte i arbeidet med høringen

Høringsfristen er 18. juni 2019.  

Støtte til innføring av nye læreplaner

Skoler og skoleeiere har nylig fått en e-post fra Kunnskapsdepartementet, i samarbeid med partene, om arbeid med de nye læreplanene og støtte til arbeidet. I tillegg til informasjonen fra departementet gjør vi oppmerksom på at


Publiser 27.05.2019