Stig Johannessen er ny forbundsleder
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Stig Johannessen valgt som ny forbundsleder

Stig Johannessen er ved flertall på landsmøtet valgt til ny leder av Skolelederforbundet.

Johannessen har bakgrunn som leder i flere sektorer, sist som rektor for Hamar Katedralskole. 

Som første nestleder ble Anne-Merete Hellebø valgt, og Mona Søbyskogen ble valgt til andre nestleder.

Øvrige styremedlemmer er Kjell Olav Mentzoni, Ronny Engan, Jon Isebakke, Henning Aastvedt og Ellen Tinnan.

 Vi gratulerer med valget!