Stein Thomas Tusvik
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Hvorfor ble du skoleleder, Stein Thomas Tusvik?


 

- For meg har det vært et bevisst valg å bli skoleleder. Det jeg liker best ved lederyrket er muligheten til å få jobbe med det store bildet.

 

På mange måter kan du si at jeg trives i spennet mellom det å være en administrator og det å være pedagogisk leder. Jeg er en person som generelt liker å ha mye å gjøre. Det smitter nok over på fritiden også. Fotball, løping, hyttebygging – jeg holder meg i gang, for å si det sånn.

Før jeg ble leder likte jeg veldig godt å være lærer. Det er noe av grunnen til at jeg oppsøker klasserommet så ofte jeg kan, selv som rektor. Jeg mener at du må ha et engasjement for undervisningen hvis du skal lykkes som skoleleder. Hvis jeg ikke hadde trivdes som lærer, ville jeg neppe vært en god rektor.

De siste ti årene har jeg sett en voldsom profesjonalisering i skolen. Jeg har selv en mastergrad i skoleledelse, og i Porsgrunn kommune, hvor jeg jobber, har alle rektorer og assisterende rektorer gått rektorskolen. For meg handler profesjonalisering om å ta bevisste, kunnskapsforankrede valg. Det har vært alt for mye synsing i skolen, mener jeg. 

Jeg er så heldig at jeg leder en utrolig dyktig stab. Noe av det jeg viktigste jeg forteller dem er at det er lov å prøve og feile. Jeg er ikke så redd for å gå på trynet som rektor, og jeg er ikke så redd for at lærerne mine gjør det heller. Det ligger læring i alt.

For meg var Skolelederforbundet det naturlige valget av fagforening. Grunnen er rett og slett at det er mest ryddig å stå i et eget forbund for ledere. Det betyr ikke at jeg forventer å havne i noen konflikt med mine ansatte. For meg handler det bare om å være trygg på at jeg er i et forbund som jeg vet ivaretar mine interesser som leder. 

Stein Thomas Tusvik

Rektor, Myrene skole, Porsgrunn

SE ALLE MEDLEMSFORDELER OG MELD DEG INN HER!