Solid oppgjør for våre mellomledere i Hedmark
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Solid oppgjør for våre mellomledere i Hedmark

I Hedmark har Skolelederforbundet fått gjennomslag for sitt krav om å heve lønningene til mellomlederne i fylkeskommunen betraktelig.

- Vi måtte slå et slag for mellomlederne fordi lønnsutviklingen for lærere og lektor med tillegg er så god at enkelte mellomledere valgte å gå tilbake til lærerjobben, sier fylkesleder i Hedmark, Hildegard Johannessen.

I forkant av drøftingene viste Skolelederforbundet Hedmark til at «en lektor med tillegg og full ansiennitet, sammen med Teknisk kontrollutvalgs beregnede tillegg for lærer på kr. 30 000 kroner i året, totalt har en årslønn på 661 000 kroner i året. Dette utfordrer rekrutteringsgrunnlaget for nye mellomledere».

«Vi er svært bekymret for at lønn til lærere som fastsettes sentralt, og en mulig manglende prioritering av ledere i skolen på fylkesnivå, gjør at det stadig er mindre attraktivt å bekle en lederposisjon i skolen», fremholdt fylkeslaget overfor fylkeskommunen,   

 Alle ble løftet

Rekrutteringsargumentet skulle vise seg å gi stort gjennomslag. I forhandlingene ble alle pedagogiske avdelingsledere som lå lavt løftet til minimumsnivå i samsvar med Skolelederforbundets krav.

- Skoleeier stilte «friske» midler til dette utenom den ordinære lønnspotten. I dette lederløftet prioriterte skoleeier alle pedagogiske avdelingsledere, uavhengig av organisasjonstilhørighet, forklarer Johannessen. 

Hvordan var dette Skolelederforbundets fortjeneste?

- I drøftingsmøtet presenterte vår hovedtillitsvalgt, Hilde Marianne Bratli, vårt krav i plenum. Vi var første innleder, og Utdanningsforbundet fulgte opp med å støtte vårt krav. Vi er fornøyde med at vi tok regien på denne saken i fylket på et prinsipielt grunnlag, sier Johannessen.

 Hva er ambisjonene deres for fremtidige lønnsoppgjør?

 - Vi har ambisjoner om å sikre at våre medlemmer har gode arbeidsvilkår og tjener vesentlig mer enn de de er satt til å lede. Samtidig vil vi vise at Skolelederforbundet er organisasjon for alle ledere i skolen, sier Johannessen og tilføyer:

 - Det er viktig å bemerke at våre medlemmer som er administrativt ansatte ledere ikke ble prioritert av oss, og heller ikke av skoleeier i år. Denne gruppen skal vi derfor se nærmere på i neste omgang, avslutter fylkeslederen.