– Vi ønsker et mangfold av små og store barnehager, både private og kommunale. Vi ser at de små barnehagene ikke har like stor økonomisk handlefrihet til å raskt omdisponere ressurser slik at de oppfyller bemanningskravet. Derfor prioriterer vi nå de små barnehagene i overgangsordningen, sier Sanner.

Bemanningskravet har vært varslet lenge. Kravet er i gjennomsnitt oppfylt og finansiert i de kommunale barnehagene. De private barnehagene får det samme driftstilskuddet som de kommunale barnehagene, som er beregnet basert på utgifter i kommunens egne kommunale barnehager to år før tilskuddsåret. De fleste barnehager har derfor kunnet få til lik bemanning som de kommunale barnehagene uten økt tilskudd.

Det finnes imidlertid kommuner der de kommunale barnehagene ikke oppfyller bemanningskravet. Regjeringen har derfor innført en overgangsordning i perioden 2018-2020 for å styrke innføringen av bemanningsnormen i små kommunale og private barnehager i disse kommunene.

Dobbelt så mange barnehager mottar tilskudd i 2019

I 2019 øker regjeringen tilskuddet til bemanningsnorm i barnehage med 160 mill. kroner. Kriteriene for hvilke barnehager som kvalifiserer for tilskudd er også noe justert, slik at det i 2019 er dobbelt så mange små barnehager som mottar tilskudd sammenliknet med i 2018.

Barnehager som kvalifiserer for tilskudd vil motta mellom 445 000 og 595 000 kroner i 2019.

Oversikt over tildeling i 2019 per fylke:  

Akershus

   33 mill. kr

Aust-Agder

     7 mill. kr

Buskerud

   18 mill. kr

Hordaland

   42 mill. kr

Møre og Romsdal

   11 mill. kr

Nordland

   16 mill. kr

Oppland

     6 mill. kr

Rogaland

     9 mill. kr

Sogn og Fjordane

     3 mill. kr

Telemark

   11 mill. kr

Troms/ Romsa

   10 mill. kr

Trøndelag

   41 mill. kr

Vest-Agder

   15 mill. kr

Vestfold

   17 mill. kr

Østfold

   17 mill. kr