Slik forbereder våre tillitsvalgte seg på lokale lønnsforhandlinger
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Slik forbereder våre tillitsvalgte seg på lokale lønnsforhandlinger

Nå er de sentrale forhandlingene i årets lønnsoppgjør godt i gang. Mange steder er også våre dyktige tillitsvalgte i gang med lokale forhandlinger

- Sentrale forhandlinger legger premissene for de lokale forhandlingene, men det er i møtene med arbeidsgiverne på lokalt nivå at våre forhandlere og tillitsvalgte finner løsningene, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Slik Skolelederforbundet ser det, er det i de lokale forhandlingene at hvert enkelt medlems interesser best blir ivaretatt. Det er kjennskap til de lokale forholdene som danner det beste utgangspunktet for å forhandle frem riktig lønn for våre medlemmer.

Gode tariffkonferanser er avgjørende

Skolelederforbundet legger vekt på å gi våre lokale tillitsvalgte og forhandlere kunnskap som gjør de godt forberedt inn i de lokale lønnsforhandlingene. Først og fremst har våre tillitsvalgte og forhandlere gjennomgått en kursrekke som har gitt dem en faglig plattform for å være effektive forhandlere. Hvert år arrangerer forbundet i tillegg egne tariffkonferanser rundt om i fylkeslagene.

- Tariffkonferansene er en viktig lokal arena for å skape en felles forståelse av forhandleroppdraget og for å gi trygghet i rollen som en representant for våre medlemmer, uttaler forbundsleder Stig Johannessen.

Ifølge forbundslederen gir disse konferansene et kompetanseløft for de lokale forhandlerne som gjør seg gjeldende flere år frem i tid. Hvis forhandlingene på lokalt nivå allerede er i gang før årets tariffkonferanse har blitt avholdt, så vil uansett tidligere konferanser gi et godt kompetansegrunnlag for årets forhandlinger, påpeker han.

- Lykke til med årets forhandlinger

- Vi ønsker alle våre medlemmer og tillitsvalgte lykke til med årets forhandlinger. Samtidig oppfordrer vi de som er nysgjerrige på forhandlerrollen til å vurdere å melde seg på kurs, og å etter hvert ta på seg rollen som forhandler. Organisasjonen er i vekst, med stadig flere medlemmer i flere og flere kommuner. Forhandlerrollen er et viktig tillitsverv og vi oppfordrer medlemmer til å vurdere om de ønsker å bidra, sier forbundsleder Stig Johannessen.