Slik bygger vi en vi-kultur ved Marker skole
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Slik bygger vi en vi-kultur ved Marker skole

- Som rektor er det viktig for meg å sikre at alle mine medarbeidere har støtte i hverandre, sier Mona Westlie Søbyskogen, rektor ved Marker skole. - Jeg skulle ønske det var mye mer tid til at pedagogene, assistentene og fagarbeiderne i skolen kunne samarbeide om å styrke laget. For å lykkes er det avgjørende at vi får til tverrfaglig samarbeid og samkjøring i hverdagen vår.

Søbyskogen begrunner behovet for tverrfaglig samarbeid med at skolen har som oppdrag å ivareta et mangfold av oppgaver for å sikre elevene et godt, robust læringsmiljø. Dette laget må settes sammen av ulike kompetanser og ulike kvaliteter, mener hun.

Skolelederforbundets leder, Stig Johannessen, har i en serie utspill uttrykt viktigheten av å bygge en vi-kultur i skolen der alle yrkesgruppene drar i samme retning. Dette er rektor Søbyskogen svært enig i.

- Vi voksne må også ha et robust læringsmiljø. Vi jobber mye med å implementere verdiene våre, vårt ansvar for gode relasjoner og inkludering. Vi prioriterer utviklingstid til å dele og reflektere rundt praksis, sier hun. Mye av utviklingstiden brukes til å jobbe med for eksempel verktøy Udir har gitt i arbeidet med fagfornyelsen, relasjonsnormene til MOT og trivselfremmende aktiviteter, forklarer rektoren.

Forbundslederen har sagt at utviklingen av det profesjonelle fellesskapet i skolen trenger tydelig ledelse. UDF mener på sin side at den korrekte måten å omtale en skoleleder på er som «en lærer i en lederstilling» Hva mener du?

- I det du som lærer tar fatt på en lederstilling, er du motivert for nye oppgaver. Ledere møter andre forventninger og krav. Lærerbakgrunnen er en styrke i min hverdag som skoleleder, men jeg vil gi det å være skoleleder en bredere definisjon. Personalledelse, skoleutvikling, forvaltning og flere andre oppgaver gjør at rektor- og mellomlederjobben er mer enn en lærerstilling med lederansvar.

- Apropos ansvar, hva legger du i begrepet tillitsbasert ledelse?

 - Tillit er bygd på gode relasjoner. Det er morsomt at ordet staves likt begge veier. Gjensidighet, det at tillit skal gå alle veier, er hele poenget. Tillit handler å ha et positivt menneskesyn og et handlingsrom til å ta selvstendige valg basert på en felles forståelse av målet. Et profesjonelt fellesskap består av trygge, selvstendige aktører som drar i samme retning og som har tillit til hverandre, sier Søbyskogen.