Slik blir hovedtariffoppgjøret i KS-området
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Slik blir hovedtariffoppgjøret i KS-området

I vår skal Hovedtariffavtalen reforhandles. Sjekk hvilke temaer som blir særlig viktige i årets oppgjør.

 

Om lag 9 av 10 av Skolelederforbundets medlemmer arbeider i KS- området. Våren 2018 er det hovedtariffoppgjør, som innebærer at Hovedtariffavtalen skal reforhandles. Hovedtariffavtalen inneholder regler om arbeidsvilkår generelt, pensjonsforhold og lønns- og stillingsbestemmelser. I hovedtariffoppgjøret forhandles både teksten i Hovedtariffavtalen og lønn i Hovedtariffavtalens kapittel 4.

Helst i havn innen 1. mai

Forhandlingene skal være gjennomført innen 1. mai. Hovedtariffavtalen inngås for to år. Forhandlingsstart er onsdag 11. april. Deretter er det avtalt forhandlingsmøter onsdag 18. april og hele uke 17. Frist for å komme til enighet er satt til klokken 24.00 mandag 30. april, (natt til 1. mai). Hvis partene ikke blir enige går oppgjøret til riksmekleren.

 

Pensjon blir det store temaet

 

Aktuelle krav fra Skolelederforbundet inn i hovedtariffoppgjøret har vært oppe i tariffkonferansene som ble holdt i Skolelederforbundet i 2017. Skolelederforbundets krav har videre vært ute til høring i fylkeslagene og er behandlet i sentralstyret.

Arbeidet med fornyet offentlig tjenestepensjon blir særlig viktig i 2018 og er et eget tema i oppgjøret. Partene har som mål å sluttføre en avtale om pensjon 2. mars 2018. Pensjons­avtalen skal omfatte innholdet i en ny alderspensjonsordning, ny AFP-ordning og over­gangs­regler. Arbeidsgruppen er enig om at pensjonsordningene for offentlig ansatte bør tilpasses de øvrige endringene i pensjonssystemet.