Skolelederforbundet seiret i Arbeidsretten
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Skolelederforbundet seiret i Arbeidsretten

Skolelederforbundet seiret i arbeidsretten. Våre medlemmer får nå direkte forhandlingsrett med Oslo kommune. 

- Dette er en sak vi har arbeidet med i mange år, og det er en milepel for Skolelederforbundet, sier forbundets advokat, Bjørn Eriksen.  

Nektet direkte forhandlinger 

Skolelederforbundet har i over ti år blitt nektet å forhandle direkte med Oslo kommune om lønns- og arbeidsforhold. Bakgrunnen for dette er en avtale inngått mellom Oslo kommune og Utdanningsforbundet hvor det fremkommer at de fagforeninger som organiserer mer enn 17,5 prosent av arbeidstakerne skal ha egen forhandlingsrett.

Oslo kommune sitt standpunkt har vært at 17, 5 prosent må regnes av samtlige ansatte i skolesektoren i Oslo. Skolelederforbundet har hevdet at 17,5 prosent må regnes av lederne innenfor Utdanningsetaten.

Har nær halvparten av rektorene

Av de 188 rektorene i Oslo kommune er 90 rektorer medlemmer av Skolelederforbundet, og blant samtlige ledere har vi over 30 prosent. De øvrige er enten uorganisert, organisert i fagforeningene Lederne, Akademikerne eller Utdanningsforbundet.

Arbeidsretten slår i sine premisser fast at skoleledere er en egen yrkesgruppe og slik sett må forståelsen av de 17,5 prosentene regnes blant lederne i Utdanningsetaten i Oslo.

- For Skolelederforbundets medlemmer vil dette ha store konsekvenser, fordi våre forhandlere kan fremme våre særinteresser for våre medlemmer, sier advokat Eriksen.