Veiledning av nyutdannede – hvordan kan det gjennomføres?
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Veiledning av nyutdannede – hvordan kan det gjennomføres?

Skolelederforbundet har bidratt til arbeidet med utviklingen av Udir sin nye veileder for nyutdannede.

I denne veilederen fra Udir finner du kjennetegn på gode veiledningsordninger og eksempler på hvordan man kan etablere og videreutvikle en veiledningsordning lokalt.

- Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Veiledning av nyutdannede er en investering for profesjonsutviklingen i barnehager og skoler, og skal bidra til å skape sammenheng mellom utdanning og yrke.

Lærere som utvikler seg og trives, bidrar til økt trivsel og læring for barn og unge, skriver Udir.

Dere kan lese mer om god veiledning av nyutdannede her.