Skolelederforbundet er skeptiske til oppmyking av fraværsgrensen
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Skolelederforbundet er skeptiske til oppmyking av fraværsgrensen

Regjeringen foreslår at glattkjøring og enkelte andre deler av trafikkopplæringen blir ansett som godkjent fravær. De skal dermed ikke telle med i fraværsgrensen. De nye unntakene gjelder kun de obligatoriske kjøretimene som er vanskeligst å kombinere med skolehverdagen.

-Som vi tidligere har uttalt så er vi skeptiske til å innføre slike unntak. Det burde gjennomføres en større evaluering av selve ordningen før unntak blir innført. Skolelederforbundet er redde for at dette vil skape presedens for ytterligere unntak og, i verste fall, undergrave hele ordningen, sier Stig Johannessen.

Tidligere evalueringer viser at fraværsregelen har ført til redusert fravær. For å lese mer om rapporten og Skolelederforbundets holdning kan du gå inn på denne linken: https://www.skolelederforbundet.no/om-oss/aktuelt/Elevene-laerer-mer-med-fravaersgrensen

Regjeringens pressemelding kan du lese her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apner-for-at-enkelte-kjoretimer-ikke-regnes-med-i-fravarsgrensen/id2641642/