SFS 2213 er signert
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

SFS 2213 prolongeres

Protokollen for ny avtale om SFS2213 ble signert 4.12.17. Avtalen prolongeres for to år med virkning fra 1.1.18. Partene er enige om å videreføre de gode prosesser som forhandlingene har vært ført under.

- Alle partene ønsker en god skole for våre elever og har stilt ulike krav og gitt tilbud for å oppnå gode rammer for elevenes læring. Det er vist vilje til god dialog i forhandlingene, men denne gangen var avstanden for stor til at det var mulig å gjøre endringer i avtalen, en forlengelse av avtalen gjør det mulig å jobbe videre både lokalt og sentralt med å utvikle skolen til det beste for elevene, sier påtroppende forbundsleder Stig Johannessen, som har deltatt i forhandlingene på Skolelederforbundets vegne.