Russetiden fører til mer utestenging
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Russetiden fører til mer utestenging

Bergens Tidende har i dag en sak på trykk, basert på følgende pressemelding fra Skolelederforbundet:

Over halvparten av rektorene i en ny undersøkelse fra Skolelederforbundet syns russetiden svekker skolens arbeid med inkludering.

I forbindelse med årets russefeiring har Skolelederforbundet gjennomført en undersøkelse for å kartlegge russetidens utvikling, samarbeidet mellom russen og skolen, og russetidens innvirkning på skolens arbeid.

54 prosent av de spurte opplever at russekulturen fører til mer utestenging, mens 24 prosent mener den kan virke inkluderende.

- Pengebruk ekskluderer

- Det er bekymringsverdig at rektorene i undersøkelsen i så stor grad opplever at russetiden har negativ effekt på inkluderingsarbeidet i skolen. En forklaring kan være at pengebruken blant enkelte i russetiden er svært høy. Vi vet at mange russ ikke har råd til å bli med på denne karusellen og slik sett kan bli ekskludert, sier forbundsleder Stig Johannesen i Skolelederforbundet.

- En sår tid

Forbundslederen mener imidlertid at det ikke bare er skillet mellom de med ressurser og de uten som kan skape utenforskap i russetiden.

- Vår oppfatning er at elever som opplever at de fra før føler seg utestengt og ikke inkludert i det daglige føler seg ekstra utenfor i russetiden. Det er veldig sårt å være den som ikke blir invitert til å være med på russebuss eller sosiale sammenkomster, sier Johannessen.

- Godt samarbeid

Samtidig mener 9 av 10 rektorer i undersøkelsen at samarbeidet med russen fungerer godt.

- Det er viktig å ikke svartmale russefeiringen. Det gjøres mye godt arbeid for å skape grunnlag for et godt inkluderende miljø på skolene. Hvis skolen involverer ungdommen i gode prosesser kan dette smitte over til de arenaer russen selv organiserer. Det skal være lov å markere slutten på et langt skoleløp, men uten at noen føler seg satt utenfor. Det er mange eksempler på svært godt samarbeid mellom russen, skolen og andre viktige offentlige etater rundt om i landet, sier Johannessen.

Asker vgs klar over problemet

På Asker videregående jobber ledelsen tett med russestyret for å sikre en god avvikling av russetiden. Rektor Cathrine Zandjani er tydelig på at det økonomiske aspektet kan føre til ekskludering.

- På vår skole bruker vi russestyret for å sikre et godt samarbeid mellom de ulike gruppene. Dette er med på å dempe presset om å bruke store summer på russetiden og på den måten skape en inkluderende russetid, sier Zandjani.

Skolelederforbundets undersøkelse er besvart av 71 respondenter. 


Kontaktinformasjon for intervju:

Kommunikasjonsansvarlig i Skolelederforbundet, Modolf Moen: 48205607/ modolf.moen@skolelederforbundet.no

Rektor Cathrine K, Zandjani ved Asker vgs: 90610140 /cathrine.kittilsen.zandjani@asker.vgs.no


Bergens Tidenes sak kan du lese her: https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/pLKn8o/Rektorer-mener-russekulturen-forer-til-utestenging