Regjeringen vil ha forbud mot ansettelse av overgrepsdømte i videregående skole
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Regjeringen vil ha forbud mot ansettelse av overgrepsdømte i videregående skole

Regjeringen foreslår lovendringer i opplæringsloven, friskoleloven og folkehøyskoleloven. Forslaget innebærer at personer som er dømt for seksuelt misbruk av mindreårige, ikke vil få jobbe i videregående skoler og folkehøyskoler.

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 31.10.18

 – Ungdom i videregående skole skal kunne ha tillit til, og gode og trygge relasjoner til, alle skolens ansatte. Som i barnehager, grunnskolen og andre skolerelaterte arenaer ønsker vi ikke at overgrepsdømte jobber tett med barn og unge, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Det er i dag forbud mot ansettelse av personer dømt for seksuelt overgrep mot mindreårige i barnehage, grunnskole, i kommunal musikk- og kulturskole, i skolefritidsordning, i leksehjelpsordning og i skole-lignende aktiviteter som f.eks. sommerskole.

I videregående skole er det i dag ikke et slikt forbud mot ansettelse. Her er ordningen slik at fylkeskommunen som ansvarlig ansettelsesmyndighet i hvert enkelt tilfelle må vurdere om en person med en slik overgrepsdom anmerket på sin politiattest likevel kan bli ansatt.  Det medfører et betydelig ansvar for ansettelsesmyndigheten å gjøre en vurdering av hvilke konsekvenser en slik dom skal få for ansettelsessaken.

– Forbud mot ansettelse vil gjelde dersom man er dømt for seksuelt overgrep mot mindreårige og dette er anmerket på politiattesten. Hensynet til vern om barn og unge i denne sammenheng veier tyngre enn straffedømtes mulighet til å jobbe i skolen. Regjeringen er opptatt av straffedømte skal komme tilbake i jobb, men vi mener de kan returnere til andre yrker enn i barnehagen og skolen, sier Jan Tore Sanner.

Gir trygghet for elever og foreldre

– Elever i videregående skole er i lange perioder sammen med ansatte ved skolen, gjerne mer enn tiden de tilbringer med egne foreldre. Forbudet gir viktig trygghet for elever og foreldre og kan hindre skadelig påvirkning på barn og unge, avslutter kunnskaps- og integreringsminister Sanner.

Selve lovendringen vil lovteknisk for opplæringsloven og friskoleloven kun innebære en mindre tilføyelse. For folkehøyskoleloven vil det også foreslås at politiattest med nærmere angitt innhold (jfr. politiregisterloven § 39 første ledd) alltid skal fremlegges i ansettelsessaker. Dette gjelder allerede i dag i grunnskolen og i videregående skole. 

Forslaget sendes på høring med en høringsfrist på tre måneder.