Rapport om undervisningspersonalets arbeidstid er klar SFS 2213
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Rapport om undervisningspersonalets arbeidstid er klar

Rapport fra Partssammensatt utvalg om arbeidstidsavtalen til undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring, SFS 2213, er klar. 

26. august 2015 ble det nedsatt et partssammensatt utvalg i medhold av protokoll av 01.09.2014 for å følge opp felles målsettinger etter hovedtariffoppgjøret 2014. Utvalget vil avslutte sitt arbeid innen 31.12.2017. 

Utvalget har hatt 12 møter fram til juni 2017, og har i møtene prioritert å skaffe seg et felles erfaringsgrunnlag for å få et bedre utgangspunkt for arbeidstidsforhandlingene høsten 2017.

Utvalget har nå utarbeidet en rapport som formidler felles erfaringer, felles forståelse og oppfatninger, for på den måten å bidra til å legge et grunnlag for forhandlingene om arbeidstid i skolen. Utvalget vil i forbindelse med høstens forhandlinger vurdere ulike arbeidstidsordninger i skolen, blant annet på bakgrunn av kravene som fremmes i forhandlingene.

Partene som står bak rapporten er KS, Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbundet og Skolelederforbundet. 

Her kan du laste ned og lese rapporten i sin helhet.