Pressemelding: YS Kommune og KS enige i kommuneoppgjøret
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Pressemelding: YS Kommune og KS enige i kommuneoppgjøret

 ‑ Vi har fått et akseptabelt resultat som gir våre grupper reallønnsvekst. Dessuten har vi fått et oppgjør som viser at det lønner seg å ta utdanning, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i YS Kommune (YS K). 

Oppgjøret gir reallønnsvekst og lønnsløft for både fagarbeidere, fagarbeidere med tilleggsutdanning, høyskoleutdannede og ledere.

- Dette er akkurat det vi krevde i forhandlingene, sier Ruud Thorkildsen. 

Skolelederforbundets medlemmer

For Skolelederforbundets medlemmer betyr dette at ledere i kapittel 4 får et lønnstillegg på tre prosent av den enkeltes grunnlønn. Det blir ikke avsatt midler til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4 i 2019. Partene er også enige om å opprette en ny, sentral særavtale for tjenestepensjon. For våre medlemmer i kapittel 3 og 5 blir det årlige lønnsforhandlinger som vanlig.

Sentrale tillegg

I tall innebærer årets oppgjør blant annet at:

  • Fagarbeidere med full ansiennitet får et sentralt tillegg på 12.000 kroner.
  • Fagarbeidere med full ansiennitet og tilleggsutdanning får 13.000 kroner.
  • De som har treårig høyskoleutdanning og full ansiennitet, får 14.000 kroner.

I tillegg heves minstelønnsnivåene for flere av gruppene ytterligere fra 1. juli 2019.

  • Ny minstelønn for fagarbeidere med full ansiennitet blir da 430.000 kroner
  • Ny minstelønn for fagarbeidere med full ansiennitet og tilleggsutdanning blir da 450.000 kroner
  • Ny minstelønn for de som har treårig høyskoleutdanning og full ansiennitet, blir 505.000 kroner