Oppstart av tariffoppgjørene
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Oppstart av tariffoppgjørene

Mandag 3 august startet årets utsatte tariffoppgjør ved at frontfaget startet opp sine forhandlinger. Det er konkurranseutsatt industri som utgjør det såkalte frontfaget. Denne sektoren forhandler først, og den økonomiske rammen for dette oppgjøret legger føringer for økonomisk ramme også i de øvrige tariffområdene. En drøy time etter oppstart ble det brudd i årets tariffoppgjør i frontfaget, som nå går til Riksmekleren. 

Etter all sannsynlighet vil det bli satt frist for å komme til enighet til 21. august klokken 24.00. Blir det ikke enighet i meklingen er det da fare for streik fra arbeidstidens begynnelse 22. august.

Langt de fleste av Skolelederforbundets medlemmer er ansatt i kommunesektoren. Forhandlingene i kommunesektoren starter 3. september med frist til 15. september. 

Det blir spennende å følge lønnsoppgjøret ut over høsten!

Se lenke til informasjon fra YS om høstens lønnsoppgjør: 

 https://ys.no/nyheter/lonn-og-tariff/na-starter-tariffoppgjorene-opp-igjen/