Nytt kurs i behandling av elevsaker
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Nytt kurs i behandling av elevsaker

Skolelederforbundet tilbyr fra høsten 2017 juridisk kurs i behandling av elevsaker for våre medlemmer. Kurset er kostnadsfritt for lokallag/fylkeslag, men tilbys også andre mot betaling.


Kursets innhold

Hvordan behandle elevsaker?

-        Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven
-        Saker der det skal fattes enkeltvedtak
-        Barns rett til å bli hørt
-        Taushetsplikt og meldeplikt
 

Kurset varer i 3 timer og det vil være en gjennomgang av temaene samt gruppeoppgaver. Kurset kan tilpasses i forhold til tidsramme og tema dersom det er ønskelig.

Anbefalt deltakerantall : 10-30 deltakere

Skoleledere kommer borti en rekke saker der juridisk korrekt saksbehandling er viktig. Opplæringsloven gir elever rettigheter til spesialundervisning, skyss, tegnspråk m.m. og alle elever har rett til et fysisk og psykososialt arbeidsmiljø (9a). I disse sakene skal det som hovedregel fattes enkeltvedtak og forvaltningslovens regler må følges. Skoleledere må også ha kunnskap om taushetsplikt og opplysningsplikt og om hvem som kan samtykke på vegne av barnet dersom foreldre ikke bor sammen.
 
Kursholder er forhandlingsleder/jurist Hilde Driscoll fra sekretariatet i Skolelederforbundet. Hun er jurist og har tidligere arbeidet i Utdanningsetaten og Barne- og familieetaten i Oslo kommune og i Utdanningsdirektoratet.

 

Kontakt Hilde Driscoll dersom du har spørsmål om kurset, ønsker å melde deg på et kurs, eller booke et kurs (som fylkesleder eller lokallagsleder): 

E-post: hilde.driscoll@skolelederforbundet.no, eller
Mobil: 90281378