Nyhetsbrev om korona til våre medlemmer 03.04
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Nyhetsbrev om korona til våre medlemmer 03.04

I dette nyhetsbrevet per 03.04 finner du en samling av viktig informasjon om koronasituasjonen for deg som leder og medlem i Skolelederforbundet.

 

Forbundsleder: - En honnør til dere! 

I de siste ukene har dere alle på deres ulike ledernivåer stått fjellstøtt! Koronautbruddet har brakt oss inn i en virkelighet hvor hele det profesjonelle fellesskapet i skolen og barnehagen må levere på høygir – og en slik innsats må faktisk ledes. Det vet jeg at dere gjør på en strålende måte!
 
Å måtte gå over natten fra ordinær drift til en mer spredt og nettverksdrevet skole og barnehage, er en ny og uvant situasjon. Nå ser vi hvor viktig god ledelse er, og hvordan ledere og ansatte i samspill er avgjørende for å sikre at barn og unge faktisk får en forsvarlig opplæring og oppfølging. 
 
Tilbudene vil nødvendigvis variere ut ifra hvilke ressurser dere har til rådighet. Samtidig er tilbakemeldingene jeg får at dere som ledere evner å tenke ut av boksen og finner løsninger på de fleste utfordringer. Det står det respekt av! Da jeg møtte kunnskapsministeren 27.mars fremhevet jeg at de løsningene vi nå ser ikke ville vært mulig uten dere – et kompetent og hardt arbeidende korps av ledere i skole og barnehage!
 
Skolelederforbundet er aktivt med i de ulike prosesser som nå er satt igang for å avklare om skoler og barnehager fortsatt skal være stengt eller ikke. Vårt innspill til ekspertgruppen finner du her. 
 

Jeg er innkalt til møte med Kunnskapsministeren på søndag 5. april for å drøfte og gi innspill til den forestående beslutning om åpning eller fortsatt stengning. I henhold til den planen som ligger nå vil avgjørelsen bli offentliggjort 8. april. 
 
Vi har også vært i dialog med Kunnskapsdepartementet om muntlig eksamen. Vårt innspill finner du her. 

Lykke til med arbeidet videre - og god påske!
Mvh Stig Johannessen, leder i Skolelederforbundet 


Påskeåpning av skoler og barnehager 


Vi har signert en felleserklæring om påskeåpne skoler og barnehager. Sammen med de øvrige partene i erklæringen mener Skolelederforbundet det er viktig å sikre at barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn får tilbud i hele påsken.

KS, PBL (Private Barnehagers Landsforbund), Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag, Fellesorganisasjonen, helse- og omsorgsministeren, barne- og familieministeren og kunnskaps- og integreringsministeren går nå sammen om en felles oppfordring til barnehage- og skoleeiere om å tilrettelegge for åpne tilbud i påsken for barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og for de aller mest sårbare barna.
 
Behovet for påskeåpne tilbud vil variere i og mellom kommunene. Det er viktig at tilbud tilpasses behovene. Barnehage- og skoleeiere bør, med utgangspunkt i sin kunnskap om den lokale situasjonen og kjennskap til aktuelle barn og unge i målgruppen, vurdere behov og finne praktiske og gode løsninger gjennom samarbeid med partene lokalt.

Her finner du partenes oppfordringer til barnehage og skoleeiere om påskeåpning.

Viktige momenter når det gjelder organisering av utvidet tilsyns- og omsorgsoppgaver i påsken

Oppfølging av sårbare elever


Skoler og barnehager er stengt og det er viktig å ivareta sårbare barn og unge i den situasjonen vi nå er i.

På Utdanningsdirektoratets side står det: «Barnehager og skoleeiere skal fremdeles sørge for å gi et tilbud til utsatte barn og unge og barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner. Vi fortsetter å følge med på situasjonen og vurderer hvordan vi best mulig kan støtte barnehagene og skolene. Hvis skolene fortsatt er stengt etter påske, vil vi komme med flere avklaringer rundt opplæringstilbudet til elevene.»

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en egen artikkel om oppfølging av utsatte barn og unge. Her skriver de blant annet:

«Barnehagen og skolen må også være oppmerksomme på barn og ungdom som vanligvis har trygge voksne rundt seg. De kan være mer utsatt nå hvis foreldrene deres er i en krevende situasjon og ikke har samme kapasitet til å ivareta barna på en tilstrekkelig måte. Det er ikke alltid lett å vite hvem av barna eller elevene dette gjelder.  

Det er ulike faktorer som kan øke sårbarheten hos barn og ungdom, og gjøre at de har behov for tettere oppfølging. Det kan for eksempel være individuelle forhold (sykdom, diagnoser), familiesituasjon (alvorlig sykdom, ruslidelser, høyt konfliktnivå) og/eller miljø (fattigdom, kriminalitet, mangel på sosialt nettverk).»

Her finner du Utdanningsdirektoratets artikkel om oppfølging av utsatte barn og unge

Her finner Helsedirektoratets anbefalinger rundt oppfølging av utsatte barn og unge 

Følg vår samleside for oppdatert koronainformasjon 


Vi oppfordrer alle medlemmer til å følge med på informasjon og veiledning når det gjelder koronasituasjonen. Vi har samlet den viktigste informasjonen for deg. 

Den 24. mars har regjeringen bestemt at skolestenging og de øvre tiltakene som er iverksatt videreføres til 13. april. På denne siden samler vi viktig informasjon for deg leder og arbeidstaker i denne situasjonen. Her finner du blant annet informasjon om:

  • Veiledning fra myndighetene
  • Sykemelding, egenmelding og sykepenger
  • Å sitte i karantene som arbeidstaker
  • Permittering

Utsettelse av årets lønnsforhandlinger


Den 16. mars underskrev KS og hovedsammenslutningene en protokoll med enighet om å utsette oppstart av hovedtariffoppgjøret 2020 pga. utbruddet av konaviruset og utsettelse av frontfagsoppgjøret.

Med mindre partene blir enige om annet, prolongeres hovedtariffavtalen (01.05.2018 – 30.04.2020) og særavtalen SGS 2020 Pensjonsordninger frem til 15.9.2020. Partene kommer tilbake til dato for oppstart av forhandlingene, men tar sikte på at det skjer når forhandlingene om frontfaget er ferdig.

Råd fra Gjensidige i en urolig tid


Etter at koronaviruset kom til Norge, er det mange som tenker litt ekstra på egen helse og økonomi. Vår forsikringspartner Gjensidige ønsker derfor å bidra til at du som medlem og kunde får svar på noen av spørsmålene du kan ha om forsikring. Les mer her.

Nordea Direct kutter renten


Medlemsbanken NordeaDirect har kuttet renten to ganger og har nå rekordlave priser på boliglån. Som forbund x og YS-medlem får du boliglån fra 1,69 % - fortsatt en av landets aller laveste renter! Nå kan det være mange tusen kroner å spare på å flytte boliglånet. Les mer og sjekk hvilken rente du kan få.