Nyhet: Gratis time med coach for nye medlemmer
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Nyhet: Gratis time med coach for nye medlemmer

Personlig oppfølging er viktig for å kunne utvikle seg som leder. Derfor tilbyr Lederskolen i Skolelederforbundet en gratis første coaching-time for nye medlemmer og alle som har meldt seg inn i 2020. Øvrige medlemmer får gode rabatter. Vår samarbeidspartner er en av landets ledende karriere-coacher, Sissel Stoltenberg.

Hvis du ønsker å fortsette med coaching etter åpningstimen tilbyr vi dette til rabattert pris for medlemmer. Du som har vært medlem en stund kan også kjøpe coachingtimer/pakker til samme rabatt.

Prisliste: 

1 time coaching/karriereveiledning          kr 1175,-

5 timer coaching som prosess                 kr 5.287,50 (halv time gratis) Ønskes JTI   analysen som en av de 5 timer, kommer et tillegg  på kr 250,-

10 timer coaching som prosess               kr 10.000,- (en time gratis) Ønskes JTI analysen  som en av de 10 timer, kommer et tillegg på kr  250,-

1,5 t Typeanalyse m/rapport og hefte     kr 1900,- (innkjøpskost for analysen er inkl)


For å benytte deg av tilbudet kontakter du Sissel Stoltenberg på 976 81 920
eller sende mail til sissel@sisselstoltenberg.no 

Les Sissel Stoltenbergs beskrivelse av tilbudet her

Gode idrettsutøvere kan ikke bli Olympiamestere uten sin personlige coach. De vet at coachen vil være der for å observere, støtte og finne måter for å forbedre deres prestasjon på. Coachen gir en kontinuerlig støttende og utfordrende partnerskap som får frem det beste i deg og får frem den beste utgaven av deg selv med livsglede og overskudd i hverdagen.  Vi alle ønsker det beste ut av livet – som enkeltmenneske, som leder, tillitsvalgt, medarbeider og i gruppe/team.

Coaching er kort forklart en likeverdig samhandling mellom coach og kunde som gir perspektiver og motivasjon til fornyelse og vekst, og til å nå mål og oppnå resultater. Jeg tilbyr også karriereveiledning og typeanalysen JTI, en kartlegging av dine styrker og egenskaper iht jobb/privat. 

Trygghet mellom coach og kunde er viktig. Jeg gir deg full konfidensialitet og følger de etiske retningslinjer fra CTI der hun er sertifisert. I lengre prosesser skrives også en personlig avtale.

Fordeler i hensyn til jobb

  1. Få en god balanse mellom ulike roller, eks. tillitsvalgt/leder/ansatt 
  2. Nå dine mål lettere på mindre tid – øk din produktivitet
  3. Gjør det beste ut av din jobb, karriere eller ledelse
  4. Oppnå mer effektivitet og gjør enda bedre prestasjoner
  5. Oppnå et godt teamarbeid/samspill og gode relasjoner
  6. Møt konflikter og vanskelige samtaler konstruktivt
  7. Kommuniser bedre
  8. Styr tiden og avslør energi-tapperne
  9. Ha et liv, ikke bare et arbeidsliv

Jeg er opptatt av enkeltmennesket, bedriftskultur og måloppnåelse når jeg arbeider med de ulike tema, og jeg har mange års erfaring med både med ledere/tillitsvalgte/team/ansatte. I vår samtale (eller prosess) er det du som velger tema/agenda. Våre samtaler kan gjennomføres fortrinnsvis på Zoom, Skype, telefon - eventuelt fysisk der det er mulig

Skulle du ha spørsmål før vår samtale må du gjerne ringe meg på tlf 97681920 eller sende mail til sissel@sisselstoltenberg.no

Sissel Stoltenberg er sertifisert coach fra The Coaches Tranining Institute, California/London og relasjonscoach fra Organisational and Relationship System Coaching, London/Oslo. Bedriftsøkonomi og Kommunikasjonsrådgivning/BI i bunnen og er sertifisert i analyseverktøyet JTI (MBTI typepsykologi for enkeltpersoner og team) samt Big Five og NEO PI-R (verktøy for personlighetsutvikling og rekruttering) I tillegg er hun kunstfagutdannet  fra Nydalen Kunstfagskole og bruker gjerne billeduttrykk i kursene sine. Hun har bakgrunn som HR-Manager og driver sitt eget firmawww.sisselstoltenberg.no