Ny offentlig tjenestepensjon
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Typeeksempler er beregninger av pensjonsnivåer med utgangspunkt i stiliserte forutsetninger om blant annet inntektsutvikling, lengden på yrkeskarrieren og stillings-prosent. Typeeksempler kan være godt egnet til å vise hvordan ulike grupper av offentlig ansatte vil påvirkes av en omlegging av pensjonsordningene.

1 Type-eksempler YS

2 Type-eksempler Offentlig tjenestepensjon fra Arbeids- og Sosialdepartementet