Ny fullføringsreform- en god start, men det er langt frem!
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Ny fullføringsreform- en god start, men det er langt frem!

Skolelederforbundet finner mange gode grep og forslag i stortingsmeldingen. Fullført VGO gir ungdom og voksne frihet til å velge sin vei videre i livet. Hvis flere fullfører VGO betyr det at flere kan stille på samme startstrek, med like muligheter for å skape en seg en god fremtid. Men dessverre har Regjeringen ingen hastverk.

Prosessen Lied-utvalget gjennomførte var inkluderende og god. Rapporten var omfattende med tydelige retninger for den fremtidige utvikling av videregående skole. Meldingen tar inn i seg en rekke av Lied-utvalgets forslag og vurderinger.

Vi kjenner igjen mange av våre anbefalinger om hva i Lied-utvalgets rapport som var viktig for å utvikle den videregående opplæringen. Vi sitter igjen med et inntrykk av at det blir flere utredninger og at Regjeringen strekker linjen langt når de angir en 10-årsperiode.

Vi er merker oss retningen, men er bekymret for om tidsaspektet for løsningene strekkes for langt.    

- Hva vil Skolelederforbundet vektlegge i den videre prosessen med utforming av reformen?

«Jo, vi ønsker at reformen skal svare på følgende; for det første hvordan blir man godt nok forberedt for neste nivå? For det andre, hva er påkrevd for å oppnå en fullføringsrett? For det tredje, hvordan kan karriereveiledningen få større rolle på ungdomsskolen? ", uttaler forbundsleder Stig Johannessen.

- Hvilke store omfattende grep mener du mangler i meldingen?

"Ja, hvordan skal vi vurdere elevene på en mer helhetlig måte slik at de blir kvalifisert  for arbeidslivet slik det faktisk er og ikke kun vurdert ut i fra en enkeltstående eksamen. Dette henger sammen med hvordan vi i løpet av opplæringen evner å matche elevene med samfunnet og næringslivet slik at de finner lettere sammen når man er ferdig med videregående opplæring. Da er vi nødt til å tenke annerledes rundt vurderingssystemet på videregående skole fordi mange faller vekk slik eksamenssystemet er lagt opp i dag», avslutter Johannessen.

Les Meld. St. 21. Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden: